Đũa thưởng thức


ĐŨA KHẮC HOA DÂY LAN TÂY ( 3 bộ 30 đôi ) 1,065,000 đ CHỈ CÒN 850,000 đ (mã: LT CAM0041 )

Giá: 850.000 VNĐ

ĐŨA KHẮC HOA DÂY LAN TÂY ( bộ 10 đôi ) (mã: LT CAM0041 )

Giá: 355.000 VNĐ

2 bộ 20 đôi gỗ vàng kiêng tiện 6 chỉ (mã: DVK0366 )

Giá: 498.000 VNĐ

Bộ 10 đôi tiện tròn trơn (mã: DCT0042 )

Giá: 215.000 VNĐ

Bộ 5 đôi đũa gỗ cẩm tiện trụ tròn (mã: DCT0041-5)

Giá: 149.000 VNĐ

BỘ 10 ĐÔI TIỆN TRỤ TRÒN ( Gỗ Cẩm ) (mã: DCT0041 )

Giá: 265.000 VNĐ

Bộ 10 đôi Gỗ Vàng Kiêng Tiện Trụ Tròn (mã: DVK0041 )

Giá: 225.000 VNĐ

Bộ 10 đôi Gỗ Vàng Kiêng Tiện 6 Chỉ (mã: DVK0041 )

Giá: 249.000 VNĐ

Bộ 10 đôi Gỗ Cẩm Tiện 6 Chỉ (mã: DCT0366 )

Giá: 275.000 VNĐ