Đũa thưởng thức


Combo 4 bộ 40 đôi "Khuyễn mãi" (mã: DTC0033 )

Giá: 735.000 VNĐ

Combo 4 bộ 40 đôi "Sale" (mã: DT0366 )

Giá: 825.000 VNĐ

Đũa cao cấp 20 đôi (mã: DT0366 )

Giá: 550.000 VNĐ

Đũa cao cấp 10 đôi (mã: DT0366 )

Giá: 275.000 VNĐ

Combo 4 bộ 40 đôi "Sale" (mã: DTC 0041)

Giá: 795.000 VNĐ

Đũa cao cấp 20 đôi (mã: DTC 0041)

Giá: 530.000 VNĐ

Đũa cao cấp 10 đôi (mã: DTC 0041)

Giá: 265.000 VNĐ

Bộ 10 đôi tiện chỉ thủ công gỗ trắc (mã: DT0366 )

Giá: 275.000 VNĐ