Đũa quý báu


Đũa cao cấp 20 đôi (mã: DTC 0033 )

Giá: 490.000 VNĐ

Đũa cao cấp 10 đôi (mã: DTC 0033 )

Giá: 245.000 VNĐ